CAREER CONSULTING

STÆRKERE GENNEM AFSKEDIGELSESPROCESSEN

Store livsændringer kommer ofte som et chok. Når verden forandrer sig, og afskedigelser er uundgåelige, er det klogt at give afskedigede medarbejdere konkret støtte til at komme sikkert videre. Al erfaring viser, at med konkret støtte kommer medarbejderen både hurtigere og mere motiveret igennem afskedigelsesprocessen, og evner at se situationen som en mulighed for at tage fat på en ny karriere og et nyt liv.

FORMÅL: At gøre tidligere medarbejdere parat og motiveret til fremtiden. Vi tilpasser løbende rådgivningen, så den præcist rammer personens individuelle behov og udfordringer, og hjælper medarbejderen til at skabe den nye karriere. Rådgivningens formål er at sætte medarbejderen i stand til at tænke, føle og handle hensigtsmæssigt i forhold til livet generelt, og i forhold til nye fremtidsmuligheder i særdeleshed, samt støtte medarbejderen hele vejen mod nye karrieremål. Kort og godt sigter rådgivningen mod at løse medarbejderens udfordringer "her og nu", gøre medarbejderen parat til nye udfordringer, og hjælpe vedkommende sikkert videre mod en ny fremtid.

BESKRIVELSE: Hele forløbet foregår i 5 faser:

  1. Fremtidsanalyse – Afklaring af nye motiverende karrieremuligheder.
  2. Resurseanalyse – Hvilke resurser kan og skal der trækkes på?
  3. Muligheder i markedet – Realitetscheck, er dine mål realistiske?
  4. Fremgangsmåde – Hvad skal gøres og i hvilken rækkefølge, for at nå dine mål asap?
  5. Opfølgning – Fastholdelse af målopfyldelse og løbende problemhåndtering. 

UDBYTTE:

  • Medarbejderen bliver motiveret til at tænke, føle og agere optimalt i forhold til de mål, vedkommende ønsker og drømmer om at realisere efter sin ansættelse.
  • Medarbejderen får mulighed for at tale om de svære ting ved en fyring og får redskaber, der kan ændre kriser til personlig udvikling med fokus på ny styrke og ny tro på sig selv og fremtiden.
  • At tilbyde karriererådgivning i en svær tid er et klart signal fra virksomhedens side om, at man tager sig godt og respektfuldt af sine medarbejdere, uanset situationen.

VARIGHED: Forløb på 6 møder a 1,5 timer, fordelt over 3-6 måneder. Bemærk: Forløb kan tilpasses individuelt.

KONSULENT: Thomas Bon er Erhvervspsykolog, cand.psych. & HD(O) med 14 års erfaring i vindertænkning og succes-psykologi. Som professionel psykolog og business coach fokuserer han på at skabe personlig udvikling på den mest effektive måde, baseret på evidensbaserede principper. Hans ekspertise ligger både indenfor 1:1 rådgivning, teamudvikling, og undervisning, på alle niveauer af organisationer og virksomheder.

LOKATION: Møderne kan foregå Dagmarsgade 36, København N, i jeres virksomhed, eller efter aftale.

KONTAKT: Thomas Bon, thomas.bon@tempovia.dk, m: +45 28 92 31 11.

 

CASESTORIES

HSH Nordbank: 

En medarbejder på ledelsesniveau var opsagt, men i stedet for at vise handlekraft, blev hun handlingslammet i forhold til at søge nyt job. Jo mere tid der gik, jo mere stresset og forvirret blev hun. Hun kunne se, at hun spildte værdifuld tid, men hun vidste ikke hvad der skulle til for at komme videre. 

Løsning: Gennem en overbliksanalyse fik vi klarlagt, at det var private udfordringer, der var kilden til den handlingslammelse, hun oplevede i sit professionelle liv. Vi klarlagde mulige løsninger baseret på tidligere succeser og fik dem klarlagt, så de kunne implementeres umiddelbart efter mødet. 

Forløbet gav følgende resultat: En løsning af de personlige udfordringer resulterede i en fornyet energi og handlekraft. Forståelsen af hvad der havde stoppet hende, gav nyt gåpåmod, og frigjorde kræfter til at opsøge netværk og tage kontakt til gamle kontakter. Indenfor 3 måneder fik hun et nyt job baseret på de kriterier, hun havde opstillet som kravene til et drømmejob. 

Illum: 

En medarbejder på ledelsesniveau var opsagt, og usikker på hvilken type job, hun nu skulle søge. Hun havde været glad for sit job, men da muligheden for nytænkning kom, ville hun være sikker på at håndtere situationen på den bedst mulige måde. Hun havde behov for at vende situationen med en uvildig og ekstern person, der ikke havde forudfattede meninger om hendes fremtid. Hun ville ikke spilde tiden på tilfældige jobtilbud, men selv styre processen og udfaldet så meget som muligt fra starten af. 

Løsning: Gennem en karriereanalyse fik vi klarlagt, at der var helt bestemte elementer i de forskellige job hun havde haft gennem tiden, der bidrog til hendes arbejdsglæde og arbejdseffektivitet. Ligeledes var der et tydeligt mønster for hvilke jobelementer, der altid nedsatte hendes effektivitet og ofte gav hende stress. På det grundlag lagde vi en plan for hendes nye professionelle liv. Vi klarlagde mulige jobtyper og fik dem prioriteret i forhold til maksimal arbejdsglæde og minimal stress. 

Forløbet gav følgende resultat: At få denne afklaring på plads, gav hende det overblik, selvtillid og den energi, der skulle til for at komme effektivt videre. Få måneder efter var hun på plads i et nyt karrierejob. 

ANBEFALING: ”Mange tak. Det har været helt fantastisk. Det har givet mig så meget - såvel professionelt som privat. Jeg kan helt klart mærke, at det virker på mig. Det er så effektivt som det overhovedet kan blive, jeg har aldrig prøvet noget lignende. Jeg fik noget helt konkret med mig, og jeg gik ud og kunne bruge med det samme. Det er lettilgængeligt og man kommer lynhurtigt frem til resultater. Man får mega value for money.” - Janet Fransen, Head of HR Department HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch.