HIGH PERFORMANCE

HURTIGERE RESULTATER GENNEM OPTIMERET PERFORMANCE VÆRKTØJSKASSE 

Tid er penge. Det ved alle virksomheder. Alligevel spilder mange virksomheder værdifuld tid på medarbejdere, der ikke ved, hvad high performance er, selvom det faktisk er noget, alle kan lære. Den medarbejder, der er hurtig og effektiv, er et vigtigt aktiv for virksomheden, men også for sig selv. Ambitiøse medarbejdere ved, at effektiv eksekvering kan være vejen til at komme hurtigere op ad karrierestigen. Der er mange penge at hente her, ved at tænke i win-win, og sikre at ambitiøse medarbejdere får støtte til at blive så effektive som muligt. Undersøgelser bekræfter, at det samtidigt kan sikre, at medarbejderen ikke pludselig mister lysten til sit arbejde, og går over til konkurrenten. Pilotprojekter hos større danske virksomheder viser også, at med få, løbende performance samtaler bliver medarbejderen både hurtigere effektiv, produktiv og mere loyal.

FORMÅL: High Performancesamtaler sigter mod at skabe high performance for medarbejderen ved at give vedkommende en high performance værktøjskasse. Samtidig fjernes forstyrrende problematikker, der tager medarbejderens energi, fokus og handlekraft, og forhindrer medarbejderen i at skabe resultater på den mest effektive måde – vel at mærke uden af brænde ud. Samtalerne tilpasses løbende, så de præcist rammer aktuelle behov og udfordringer, der bremser medarbejderen.

BESKRIVELSE: Hele forløbet foregår i 6 faser:

  1. Problemafgrænsning – Afklaring og afgrænsning af fokusområde
  2. Problemformulering – Hvilke problemer skal løses for at skabe størst impact?
  3. Identifikation af uudnyttet potentiale – Kompetencegaps og mulige løsninger
  4. Kompetencebehov klarlægges via rollemodelindlæring – Ny inspiration og øget motivation
  5. Udvikling af Performance værktøjer – Skaber klarhed og handlingsorienteret overblik:
    1. PerformanceKompas
    2. RestitutionsKompas
  6. Løbende opfølgning – Sikre forankring af de ønskede resultater. 

UDBYTTE: Kort og godt trænes medarbejderen i at tænke og agere optimalt i forhold til high performance, og løse de udfordringer der står i vejen for den bedst mulige performance. På den måde hjælpes medarbejderen til at yde optimalt, og engagere og forpligte sig i sit job. Det optimerer ikke kun performance, men højner samtidig sandsynligheden for at fastholde den gode medarbejder på den længere bane – eller gør det klart om medarbejderen sidder det rigtige sted.

VARIGHED: Forløb på 6 møder a 1,5 time, fordelt over ca. 6 uger. Bemærk: Forløb kan tilpasses individuelt.

KONSULENT: High Performance er udviklet af Thomas Bon, Erhvervspsykolog, cand. psych., HD i organisation og ledelse. Som erhvervspsykolog og business coach fokuserer han på at skabe personlig udvikling på den mest effektive måde, baseret på evidensbaserede principper. Hans ekspertise ligger både indenfor 1:1 rådgivning, teamudvikling, og undervisning, på alle niveauer af organisationer og virksomheder.

LOKATION: Møderne kan foregå i jeres virksomhed, Dagmarsgade 36, København N, eller efter aftale.

KONTAKT: Thomas Bon, thomas.bon@tempovia.dk, m: +45 28 92 31 11. 

 

CASESTORIES

SaxoBank: 

En medarbejder på ledelsesniveau følte sig ikke effektiv nok i sit professionelle virke. Han oplevede at stoppe sig selv i at nå de mål han ville, hvilket betød at tingene gik for langsomt for ham. Han syntes at hans gennemslagskraft og tro på sig selv var for lille til at han kunne levere varen på det niveau, han vidste han kunne. Han ønskede derfor at optimere sin professionelle performance med et ”High Performance”-forløb. 

Løsning: Vi afgrænsede og identificerede de problemer, der skulle håndteres først for at skabe den største impact. Vi identificerede rollemodeller medarbejderen respekterede og gerne ville lære fra. Nye vinderstrategier blev identificeret og motivationsfaktorer blev klarlagt og implementeret. Vi klarlagde tidligere successtrategier, der før havde bevist deres værd. Vi arbejdede med kommunikation og konflikthåndtering og nye mål for fremtiden. 

6 møder af 1,5 timer gav følgende resultat: En oplevet forbedret effektivitet på 20%. Et større mod gjorde det nu muligt for ham at tage upopulære beslutninger. En højere selvtillid og gennemslagskraft i kombination med forventningsafklaring til større opgaver, resulterede i opstart af teamsamarbejde med chefen samt at chefen investerede i medarbejderens efteruddannelse. 

HSH Nordbank: 

Ledelsen i en stor tysk bank sendte en medarbejder til samtale fordi han ikke var serviceorienteret nok i en ny stilling som leder, når han lavede salgsopgaver. Man havde gennem et forløb på 4,5 år, arbejdet på at skabe en mere kundeorienteret opførsel fra medarbejderen. Det har ikke haft nogen effekt. Ledelsen stod nu på kanten til at opgive og fyre ham. Man mente man havde gjort alt, men intet havde virket. 

Løsning: Gennem en afklarende samtale fik vi ændret den uønskede adfærd ved at fokusere på de forskellige typer adfærd der ligger i en hhv. sælgers rolle og en leders rolle. Medarbejderen havde en forståelse af at de ikke kunne kombineres, men ved at kombinere de to typer adfærd åbnede det for en ny type adfærd, der tillod medarbejderen af se en leders kommunikation som noget der også skal sælges – og problemet var løst endeligt. 

6 møder af 1,5 timer gav følgende resultat: Den uhensigtsmæssige adfærd blev fuldstædig elimineret og erstattet af medarbejderens bedste salgskommunikation. Hans arbejdsglæde gik op til et nyt niveau og han oplevede samtidig at hans stress gik ned. På baggrund af denne nye forståelse faldt alting på plads og det blev ikke nødvendigt at fyre medarbejderen. 

ANBEFALING 

”Thomas har arbejdet med meget forskellige mennesker her i HSH Nordbank og har formået at få utroligt gode resultater med dem alle. Det er en evne jeg ikke har set før. Normalt bruger jeg forskellige coaches til forskellige ansatte, og det har ikke været nødvendigt her – der skal ikke herske et sekunds tvivl om, at jeg vil ansætte ham som House coach en gang i fremtiden, når jeg får mulighed for det!” - Janet Fransen, Head of HR Department HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch.