TEAM PLAYER

FÅ DELT ”BEST PRACTICE” I JERES TEAMS

I dag oplever alle virksomheder et øget behov for at kunne tilpasse sig nye markedsvilkår – helst på rekordtid. Samtidig ved alle, at forandring tager lang tid og er dyrt. Derfor er det klogt, at tænke effektivitet og strategi ind, når der skal investeres i medarbejderudvikling. Vi tilbyder medarbejderudvikling udført på en mere effektiv måde end normalt, så alle medlemmer i jeres teams hurtigere kan tilpasse sig både nutidens og fremtidens krav.

FORMÅL: At maksimere bundlinjen ved at inspirere og motivere alle medarbejdere til at dele og gøre hvad ”der virker” i netop jeres virksomhed, med jeres produkt, på jeres marked. Kort sagt er målet at inspirere og motivere til højere produktivitet ifht. virksomhedens strategi - på den mest effektive måde.

Dette er en proces, der optimerer performance på forskellige områder:

  • Inspirerer og motiverer til ny hensigtsmæssig adfærd ifht. virksomhedens strategi
  • Accelerer talentudvikling ved at frigøre potentiale i medarbejderens rolle
  • Alle medarbejderne lærer ”best practice” i jeres virksomhed
  • Opbygger sammenholdskraft i teamet
  • Optimerer nye medarbejderes ”Time to Perform”. 

BESKRIVELSE: Der arbejdes i teams på 6-8 deltagere af gangen. Den enkelte deltager arbejder med spørgsmålet: ”Hvor ligger mit uudnyttede potentiale i min rolle her i virksomheden?” Når medarbejderen så er fokusperson, lader vi hele teamet komme med deres forslag til hvor det uudnyttede potentiale ligger. Derefter gives forslag til at løse op for potentialet, baseret på erfaringer fra medarbejdere, der allerede har løst de udfordringer fokuspersonen sidder med. Når en ny og ønsket ”best practice” er identificeret og accepteret af medarbejderen, forankres denne med det samme og hjælper således medarbejderen til at tænke, føle og handle på nye måder, inspireret og motiveret af hvad der allerede har vist sig at virke i jeres virksomhed.

Under hele forløbet sikres at både retning og potentielle løsninger er motiverende og inspirerende for fokuspersonen. Det er meget vigtigt at alle, og særligt de dygtigste i teamet er til stede, da det er en overførsel af netop deres erfaringer, som vi sigter mod. Forankringsprocessen er baseret på 12 Minutters Modellen, som er en helt unik ”adfærds-accelerater”. Den er sammensat af nogle af de mest effektive motivationsteknikker i verden. Modellen køres igennem på 12 minutter for at accelerere processen med at gå fra nye tanker og følelser til ny handling. Det er 120 års psykologisk motivationsteori kogt ned til 12 minutters effektiv proces!

UDBYTTE: Målet med kurset er at give medarbejderen flere redskaber til at håndtere sin hverdag bedst muligt. Det vil give vedkommende en større fleksibilitet i forhold til at kunne omstille sig og derved være mere effektiv i håndtering af hverdagens og fremtidens omskiftelige krav. Dette er personlig udvikling, der sigter mod jeres aktuelle behov. Det betyder at hver medarbejder og leder får præcist det han/hun har mest brug for lige nu, og samtidig bliver motiveret til at bruge det vedkommende har lært på kurset, også når hun kommer tilbage til dagligdagen.

VARIGHED: Et forløb med et team på 12 medarbejdere tager i alt 9 timer, fordelt på ca. 2 dage. Timerne er fordelt på ca. 30 minutter i alt pr. person. Dertil skal lægges én time til interview af ledelsen for at fastlægge et tema, én times intro til medarbejderne samt ca. 1 time til evaluering.

KONSULENT: Team Player er udviklet af Thomas Bon, Erhvervspsykolog, cand. psych., HD i organisation og ledelse. Som erhvervspsykolog og business coach fokuserer han på at skabe personlig udvikling på den mest effektive måde, baseret på evidensbaserede principper. Hans ekspertise ligger både indenfor 1:1 rådgivning, teamudvikling, og undervisning, på alle niveauer af organisationer og virksomheder.

KONTAKT: Thomas Bon, thomas.bon@tempovia.dk, m: +45 28 92 31 11.

 

CASESTORIES

HVAD SIGER DELTAGERNE:

  • ”Det har været et sindsygt godt kursus”. - Teamleder, APV Invensis
  • ”Vi skal lære af hinanden. Det er præcist det, vi skal gøre noget mere af”. - Tillidsmand, CPH Lufthavn
  • ”Mange af de andre kurser har været ok, men endelig har vi fået noget til os selv”. - Securitymedarbejder CPH Lufthavn  

KØBENHAVNS LUFTHAVN

En medarbejder spurgte på Team Player kurset om hun kunne blive mere modig i sit job. Det var den personlige egenskab hun ønskede for at kunne skabe de resultater med den effektivitet, der var behov for i hendes job.

Løsning: Vi tjekkede med teamet om det var den egenskab hun manglede mest for at kunne udnytte mere af sit potentiale, og alle der kendte hende var enige i hendes egen vurdering. Vi fik klargjort hvordan det nye mod skulle bruges og sørgede samtidig for at hun var bevidst over hvornår hendes tidlige forsigtighed var klogere end mod. Herefter motiverede vi hende i 12 minutter til at kunne få den adfærdsændring hun drømte om.

En samtale a 30 minutter gav følgende resultat: Medarbejderen fik på stedet mere mod og til trods for at hun var en genert personlighedstype var hun den første og eneste i gruppen på 12 medarbejdere, der havde mod til at tage imod udfordringen med at undervise hele gruppen i en kompliceret udviklingsmodel, de havde lært på kurset. Medarbejderen oplevede at få en langt bedre selvtillid og gennemslagskraft. Efter hendes første og største præstation som underviser, klappede hele salen af hendes overraskende præstation. 

 

KØBENHAVNS LUFTHAVNS SECURITY:

En medarbejder fra Sikkerhedsafdelingen skulle lære nye strategier til konflikthåndtering. Han havde været på 7 kurser tidligere i konflikthåndtering, men som han selv sagde, havde han ikke oplevet at teorierne var blevet til ny adfærd når hans arbejde krævede det. Han havde tidligere arbejdet med at prøve at håndtere sin for store aggression, men det havde ikke haft effekt.

Løsning: Vi tog det udgangspunkt at han i stedet for at fokusere på det der ikke virkede skulle arbejde med nye strategier der kunne supplere den nuværende strategi. Vi spurgte ud i teamet om der var nogen der engang havde haft den samme udfordring, og som havde løst den med succes. Det var der og den personlige adfærd der var mest inspirerende for ham var fornuft. Så det blev den adfærd vi motiverede ham til at supplere den gamle strategi med i fremtiden.

Resultatet af denne samtale på 30 minutter blev at medarbejderen kort tid efter oplevede en ny ønsket adfærd. Da han kom hjem efter kurset, satte han sig i sin sofa og som altid begyndte hans drenge at slås. Hans tidligere adfærd var at vente på at han blev aggressiv nok til at råbe af drengene, men denne dag fik han pludselig en ny tanke: ”Hvorfor stopper jeg dem ikke bare nu, det ville da være meget mere fornuftigt?” Han gik ind og bad dem stoppe med ro i stemmen, og de stoppede. Til gengæld havde konen hørt hvad der var sket, og hun kom løbende ud fra køkkenet og sagde til sin mand: ”Hvad i alverden er der sket på det kursus i dag?”