TIME TO PERFORM

HURTIGERE INDKØRING GENNEM PERFORMANCE SAMTALER 

Hver gang man ansætter en ny medarbejder, skal personen op i gear hurtigst muligt. Men ofte tager det længere tid end nødvendigt, før medarbejderen er kørt ind og leverer varen. Det er den tidshorisont, der kaldes Time to Perform. Der er mange penge at spare på dette område ved at være proaktiv og sikre, at medarbejderen får støtte til at komme igennem de nye udfordringer i jobbet. På den måde kan det sikres, at medarbejderen ikke pludselig går i stå i sin udvikling, eller mister motivationen og skifter til en konkurrerende virksomhed. Pilotprojekter hos større danske virksomheder viser, at denne type performance samtaler sikrer, at medarbejderen både bliver mere effektiv, produktiv og loyal - og sandsynligheden for en succesfuld rekruttering øges. 

FORMÅL: Personlige performance samtaler sigter mod at løse den nye medarbejders udfordringer "her og nu", og skabe resultater så hurtigt som muligt. Vi tilpasser løbende samtalerne, så de præcist rammer aktuelle behov og udfordringer, der forhindrer den nyansatte i at komme ind i jobbet så hurtigt som muligt. Forløbets formål er, at gøre vedkommende i stand til at tænke, føle og handle hensigtsmæssigt i forhold til sit nye job og i forhold til virksomhedens vækst. 

BESKRIVELSE: Hele forløbet berører 7 områder: 

1. Målanalyse – Afklaring af udfordringer, problemformulering og succeskriterier 

2. Ressource/kompetenceanalyse – Udviklingspotentiale afdækkes asap 

3. Muligheder – Mulige løsninger/tidligere succes og fejl bevidstgøres 

4. Inspiration – Rollemodeller, hvem har allerede løst problemet, og hvordan 

5. Fremgangsmåde – Prioritering og fastlæggelse af mål, nået i optimal rækkefølge 

6. Motivation – Fokus på at optimere motivation og fjerne evt. demotivation 

7. Løbende opfølgning – vedligeholde motivation og forankring af de ønskede resultater 

 

UDBYTTE: Kort og godt sigter vi mod at hjælpe den nye medarbejder med alle de udfordringer et nyt job rummer, og derved sikre, at rekrutteringen bliver en succes og at medarbejderen skaber de ønskede resultater så hurtigt som muligt. Medarbejderen vil blive undervist og trænet i at tænke og agere optimalt i forhold til de løbende udfordringer i det nye job, med inspiration fra succesfulde rollemodellers mindset. 

VARIGHED: Forløb på 6 møder a 1,5 timer, fordelt over 3 måneder. Bemærk: Forløb tilpasses individuelt. 

KONSULENT: Time To Perform er udviklet af Thomas Bon, Erhvervspsykolog, cand. psych., HD i organisation og ledelse. Som erhvervspsykolog og business coach fokuserer han på at skabe personlig udvikling på den mest effektive måde, baseret på evidensbaserede principper. Hans ekspertise ligger både indenfor 1:1 rådgivning, teamudvikling, og undervisning, på alle niveauer af organisationer og virksomheder.

LOKATION: Møderne kan foregå Dagmarsgade 36, København N, i jeres virksomhed, eller efter aftale. 

KONTAKT: Thomas Bon, thomas.bon@tempovia.dk, m: +45 28 92 31 11. Time To Perform 

 

CASESTORIES

Finansstyrelsen: 

En medarbejder fra en mindre finansiel virksomhed skulle starte i nyt job i en stor finansiel virksomhed. Mulighederne for at gøre karriere i det tidligere job havde ikke matchet hendes ambitionsniveau. Hun ønskede at komme ind i det nye job så hurtigt som muligt, og samtidig gøre sig positivt bemærket for sin effektivitet og handlekraft. Hendes ønske var, at hun fra start af kunne gøre sig så positivt bemærket, at hun ville komme i betragtning til kommende lederstillinger. Det var hendes drøm at gøre karriere i den nye virksomhed. 

Løsning: Vi analyserede alle mål, der skulle nås for at gøre sig godt bemærket. Derefter identificerede vi udviklingspotentialer, som vi kunne arbejde med og prioriterede mål og midler. Så klarlagde vi de relationer, der var vigtige for hendes fremtidige karrieredrømme, og tidligere successtrategier, der havde højnet hendes effektivitet, produktivitet og personlige motivation. Samtidig fik vi talt tidligere tiders fejlslagne strategier igennem, og sikrede at hun var bevidst om ikke at gentage dem i det nye job. 

6 møder af 1,5 time gav følgende resultat: Dette grundige forarbejde skabte et klart fokus og klare mål, der højnede hendes effektivitet, produktivitet og engagement. Medarbejderens Time to Perform blev accelereret, og både hendes mål om højere effektivitet og produktivitet blev indfriet. Resultaterne blev også bemærket af hendes chef. Kort efter ansættelsesstart blev hun forfremmet. 

Nykredit: 

En medarbejder på ledelsesniveau skiftede job til Nykredit fra en stor europæisk bank. Der var et stort pres for hurtigt at levere topperformance. og hun følte, at hendes proces med at komme hurtigt på plads ikke var effektiv nok i forhold til de forventninger hun havde til sig selv. Hun følte sig overvældet af alle de nye processer og kolleger. Hun ønskede overblik og handlekraft og havde brug for en ekstern rådgiver at sparre med for at holde hovedet koldt og eksekvere effektivt. 

Løsning: Vi klarlagde medarbejderens successtrategier, der havde skabt resultater i tidligere jobs. At få disse ubevidste strategier bevidstgjort gav fornyet selvtillid, overblik og ny energi. Herefter fik hun hjælp til at bryde indkøringsprocessen ned i delmål, som hun kunne håndtere. At bruge en ekstern rådgiver betød, at hun kunne være mere ærlig, hvilket gav en langt hurtigere identifikation af udviklingsområder, og en mere stejl læringskurve og hurtigere resultater. 

6 møder af 1,5 time gav følgende resultat: Medarbejderen fik et forbedret overblik og en helt klar Time to Perform – plan, der var umiddelbart implementerbar. Medarbejderen oplevede at få en langt bedre selvtillid og gennemslagskraft. I kombination med en klar og enkel plan, gav dette forløb hende motivationen til at komme på plads i det nye job på den mest effektive måde muligt. 

ANBEFALING: 

”Thomas er en meget fagligt dygtig og entusiastisk erhvervspsykolog og business coach. Han er meget resultatorienteret og hurtig til at identificere de ”key points” der skal arbejdes med. Thomas har hjulpet mig rigtig meget og det gør mig altid rolig at vide, at jeg kender ham”.- Lene Marner, Komplekse Produkter, Nykredit Markets A/S.